Tag: #धनगढीउपमहानगर्#कोभिड्#निर्पबहादुरवड#मेयर

कोरोना महामारीसंग सामना गर्न दिर्घकालीन रणनीति बनाइरहेका छौं : मेयर वड

कोरोना महामारीसंग सामना गर्न दिर्घकालीन रणनीति बनाइरहेका छौं : मेयर वड

हामीले जोरायल गांउपालीकाको कोभिड महामारी सम्बन्धमा तयारी (प्रिपेडनेस ) , रेश्पोन्स ररणनीतिका बारेमा संक्षिप्त भए पनि... पुरा समाचार