Tag: आपतकाल

स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा हुन सक्ने, अध्यादेश जारी

स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा हुन सक्ने, अध्यादेश जारी

सरकारले आवश्यक परेको जुनसुकै बेला पनि स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्न सक्ने भएको छ। ‘कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन... पुरा समाचार