Tag: अनुमतिपत्र

अध्यापन अनुमतिपत्र अनिवार्य

अध्यापन अनुमतिपत्र अनिवार्य

यस जिल्लाको मेल्लेख गाउँपालिकाले अध्यापन अनुमतिपत्रको (लाइसेन्स) परीक्षामा उत्तीर्ण नभएका शिक्षकहरूको म्याद थप नगर्ने भएको छ।... पुरा समाचार